Biga logotipoa

Asesoría Biga

Zerbitzuak

Zerga arloan

 • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga.
 • Baltzuen gaineko Zerga.
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga.
 • Balio Erantsiaren gaineko Zerga.
 • Dohaintzen gaineko Zerga.
 • Oinordetzen gaineko Zerga.
 • Eskualdaketa eta Egintza Juridikoen gaineko Zerga.
 • Zatikako ordainketak.
 • Errolda aitorpenak.
 • Eragiketen urteko aitorpenak.
 • Ogasun egiaztagiriak.
 • Errekurtsoak egitea eta errekerimenduei erantzutea.
 • Zerga azterketak eta estrategiak.
 • Aitorpenen aurkezpen telematikoa.